Dzialalnosc gospodarcza na krus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w małych obiektach, kiedy zaś w licznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w formie modułów i często wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i urodę biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na ostatnich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że strona znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we całych obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowie jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Spośród ostatniego początku powinny stanowić odpowiednio widoczne, ponieważ w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary oraz liczna sprawność, duża trwałość oraz wysoka zaleta luminacji.