Gaszenie pozaru strazak sam

Drivelan Ultra

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje więc największy także daleko oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najogromniejsze wykorzystanie. W relacji od posiadanego składu potrafią być używane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze przeznaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć kojarzona w wypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na tym, że wodę można wykorzystywać w nieznanym miejscu, a parę tylko w osobnych mieszkaniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W pełniejszych mieszkaniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do nowych substancji, ale i podstawy ich zajmowania i przedstawiania w rejon pożaru.