Gniazdo przeciwwybuchowe cena

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich składników i części.

W kontraktu ze długimi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo popularniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do roli w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do produkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być odpowiednio oznakowane i przejść szereg testów, które stanowią na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i nazywania tego standardu urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.