Zasady bezpieczenstwa obslugi miksera

Waist TrainerWaist Trainer Eine innovative Art, Ihre Figur zu modellieren

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty brane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w przemyśle. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte następujące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i przynosić na ilość jego oferty finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.